ÄKTENSKAPSFÖRORD

I ett äktenskapsförord kan du och din make/maka bestämma vilken egendom som ska vara giftorättsgods och enskild egendom. Egendom som är enskild egendom ska inte ingå vid en bodelning mellan er. För att vara giltigt ska äktenskapsförordet vara skriftligt, undertecknat av er båda och registrerat i Äktenskapsregisteret hos Skatteverket.