ARVSKIFTE

När någon har avlidit ska den avlidnes tillgångar fördelas mellan de personer som har rätt till arv efter den avlidne. Ett arvskifte upprättas i regel genom en skriftlig handling. Inför arvskiftet kan många komplicerade frågor uppkomma t ex hur ett testamente ska tolkas eller om en gåva som någon har fått när den avlidne fortfarande levde ska räknas in i arvet eller inte. Det kan vara bra att rådgöra med en advokat inför ett arvskifte för att få information om hur ett arvskifte går till och vad du har rätt till enligt lag.