ARVSRÄTT

Rätten till arv är reglerat i lag. Barn har alltid rätt att få sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Barn till äkta makar får vänta med att få ut sitt arv till dess båda föräldrarna har avlidit. Om du eller din make/maka har ett barn från ett tidigare förhållande - ett så kallat särkullbarn - har detta barn rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider. Vid ett dödsfall har den efterlevande maken också rätt att få sitt giftorättsgods och en efterlevande sambo har rätt att få sin samboegendom. Om du själv vill bestämma vem som ska ärva dig måste du skriva ett testamente.