BARNS BOENDE

Ett barn kan efter en separation bo antingen hos en förälder eller hos båda föräldrarna. Om barnet bor till huvudsaklig del hos en förälder kallas den föräldern för boendeförälder. Barnet har då normalt sätt umgänge med den andre föräldern. Ofta bor barnen lika mycket hos båda föräldrarna vilket kallas växelvis boende. Är ni föräldrar oense om hur barnet ska bo kan ni vända er till familjerätten i er kommun för att få deras hjälp att komma överens om barnets boende. Kan ni inte komma överens får man vända sig till domstol för att få ett beslut. Det är då lämpligt att vända sig till en advokat för att få biträde i domstolsprocessen