BODELNING UNDER ÄKTENSKAP

Under ett äktenskap kan du och din make/maka göra en bodelning. Innan det kan ske måste ni göra en anmälan om det till Skatteverket.