BODELNING VID UPPLÖSNING AV SAMBOFÖRHÅLLANDE

När ett samboförhållande tar slut ska bostad och bohag köpt för gemensamt bruk delas mellan er. En begäran om bodelning måste göras inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

 

En bodelning ska också ske om en sambo dör.