BODELNINGSFÖRRÄTTARE

Vid en skilsmässa eller upplösning av samboförhållande ska man göra en bodelning vilket innebär att all egendom som utgör giftorättsgods eller samboegendom ska fördelas mellan makarna eller samborna.

 

Om du och din make/maka eller sambo inte kan komma överens om hur bodelningen ska gå till kan du ansöka vid tingsrätt om att en bodelningsförrättare utses. Tingsrätten utser då en oberoende jurist som ska göra bodelningen mellan er. I första hand ska bodelningsförrättaren försöka få er att komma överens om bodelningen. Om det inte går ska bodelningsförrättaren göra en tvångsbodelning. Anser du eller din make/maka eller sambo att beslutet som bodelningsförrättaren har fattat är felaktigt kan beslutet överklagas till tingsrätt. Talan ska då väckas mot den andre maken eller sambon inom fyra veckor från delgivning av beslutet.

 

Du och din make/maka eller sambo är solidariskt betalningsansvariga för kostnaderna som uppstår hos bodelningsförrättaren.

 

Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.