BOUPPTECKNING

När någon har avlidit måste en bouppteckning upprättas inom tre månader från dödsfallet. En bouppteckning är en handling som anger den avlidnes och dennes makes/makas/sambos tillgångar och skulder per dödsdagen. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket.