ENSKILD EGENDOM

Om en egendom är enskild innebär det att den inte ska ingå i en bodelning. Du och din make/maka kan bestämma att viss egendom eller all egendom som ni äger skall vara enskild genom att upprätta ett äktenskapsförord. Enskild egendom kan också uppkomma genom du i ett testamente skriver att det någon ärver efter dig ska utgöra dennes  enskilda egendom. Du kan också i gåvobrev ange att egendom ska var gåvotagarens enskilda.