GIFTORÄTTSGODS

Din och din makes/makas egendom är vanligtvis giftorättsgods och ska därmed ingå i bodelning vid en skilsmässa. Har ni skrivit ett äktenskapsförord som innebär att viss eller all egendom är enskild ska den inte ingå i bodelningen. Egendom kan också vara enskild genom att någon av er fått en gåva eller ett arv med ett förordnande om att egendomen ska vara enskild.