INTERNATIONELL FAMILJERÄTT

Det blir allt vanligare att man träffar en partner från ett annat land eller att man bosätter sig utomlands. Det kan då uppstå frågor om vilket lands lag som ska tillämpas vid t ex en bodelning eller vid fördelning av arv. 

 

Det händer att en förälder mot den andre förälderns vilja för bort ett barn till eller kvarhåller ett barn i ett annat land än det land där barnet har sin hemvist. Detta kan strida mot Haagkonventionen om olovligt bortförande av barn. 

 

Stockholms familjerättsadvokat kan biträda dig i frågor med internationell anknytning.