KVARSITTANDERÄTT

Efter att du eller din make/maka ansökt om skilsmässa eller när du och din sambo separerat kan domstol på yrkande av en av er besluta om vem som har rätt att bo kvar i er gemensamma bostad fram till att bodelning sker. Den av er som har bäst behov av bostaden kommer att få kvarsittanderätten. Den som inte får kvarsittanderätt måste genast flytta och har inte rätt att komma in i bostaden utan den andre makens samtycke.