O M  O S S

Stockholms familjerättsadvokat AB grundades av advokat Ninni Holfve för att tillhandahålla specialistkompetens inom familjerätt. Varje klient på Stockholms familjerättsadvokat får ett personligt bemötande och engagemang i sitt ärende. Advokatbyrån är en modern advokatbyrå som handlägger klientens ärende så effektiv som möjligt såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. 

Stockholms_Familjerattsadvokat_WEBB_sRGB_3000px_72dpi-2.jpg

ADVOKAT NINNI HOLFVE

Advokat Ninni Holfve har bred kompetens med erfarenhet från domstol, myndighet och advokatbyrå. År 2006 tog advokat Ninni Holfve sin jur kand examen vid Stockholms universitet. Därefter har hon bland annat gjort notarietjänstgöring vid Kalmar tingsrätt och arbetat på Legio Advokatbyrå och Advokatfirman Suzanne Johanson.  Under åren har hon fått en hög kompetens och specialistkunskap inom familjerättens områden. Advokat Ninni Holfve har stor vana av att lösa tvister både i domstol och utanför domstol.

Kontakt
Telefon: 08-410 24 001
E-post: ninni@familjerattsadvokat.se

BITRÄDANDE JURIST CECILIA KNUTSEN

Biträdande jurist Cecilia Knutsen har läst på juristprogrammet i Umeå. Cecilia Knutsen åtar sig uppdrag som ombud i mål som rör vårdnad, barns boende och umgänge, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Kontakt

Telefon: 08-410 24 001 

E-post: cecilia@familjerattsadvokat.se