SAMÄGANDERÄTT/SAMÄGANDERÄTTSAVTAL

Äger du egendom tillsammans med någon och denna egendom inte utgör giftorättsgods eller samboegendom så äger ni egendomen med samäganderätt och därmed är Samäganderättslagen tillämplig. I Samäganderättslagen finns t ex bestämmelser hur ni som delägare ska fördela kostnader för egendomen. Du eller någon av delägarna kan också enligt lagen tvinga fram en tvångsförsäljning av egendomen. Om ni inte vill att dessa regler ska tillämpas kan ni upprätta ett samäganderättsavtal.