TESTAMENTE

Ett testamente reglerar hur dina tillgångar ska fördelas när du avlidit. Du kan genom ett testamente ändra de gällande arvsregler som finns. Ett barn har alltid rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av arvslotten. Vid ett dödsfall har den efterlevande maken rätt att få sin giftorätt och en efterlevande sambo har rätt att få sin samboegendom. Det är särskilt viktigt att skriva ett testamente om du eller din make har särkullbarn dvs barn som inte är era gemensamma eftersom ett särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när föräldern avlider.