UMGÄNGE

Om ett barn bor till huvudsaklig del hos en förälder kallas den föräldern för boendeförälder. Barnet har då normalt sätt umgänge med den andre föräldern.