UNDERHÅLL TILL BARN OCH MAKA/MAKE

Alla föräldrar är skyldiga att bidra till sitt barns försörjning utifrån sin ekonomiska förmåga. Om ett barn bor mer hos en av föräldrarna ska ett underhållsbidrag oftast utgå. Ett underhållsbidrag kan även utgå om barnet bor växelvis hos er om det skiljer mycket mellan era inkomster och barnet därigenom får olika levnadsstandard.

 

Vid en separation kan ett underhåll i vissa fall utgå till make/maka under en övergångsperiod om det föreligger särskilda skäl. Underhåll till make/maka kan också i undantagsfall utgå under hela livstiden.