VÅRDNAD OM BARN - ENSAM VÅRDNAD OCH GEMENSAM VÅRDNAD

Huvudregeln i Sverige är att föräldrarna har gemensam vårdnad om sina barn. Det är bara om en förälder är olämplig som vårdnadshavare till exempel på grund av att denne utsatt någon närstående för våld eller om föräldern är missbrukare eller har en psykisk sjukdom som den andre föräldern kan få ensam vårdnad. Domstol kan också bestämma om att ena föräldern ska ha ensam vårdnad om föräldrarna har så stora samarbetssvårigheter att de inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.