V E R K S A M H E T S O M R Å D E 

Stockholms familjerättsadvokat erbjuder specialistkompetens inom familjerättens samtliga områden. Under ett pågående förhållande kan vi hjälpa dig att upprätta ett samboavtal eller äktenskapsförord. Vi kan biträda dig vid en separation med bodelning eller frågor kring vårdnaden om barn, barns boende, umgänge med barn, underhållsbidrag m m. Vill du reglera hur dina tillgångar ska fördelas när du dör hjälper vi dig att skriva ett testamente. Har någon närstående avlidit kan vi bistå dig i frågor rörande  bouppteckning och arvskifte. Om ditt ärende har internationell anknytning biträder vi dig också gärna. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde. Vi besitter även mycket goda kunskaper inom socialmål och åtar oss uppdrag som offentligt eller privat biträde i LVU-, LVM- och LPT-mål.  

 

Vi vänder oss till dig som önskar en personlig rådgivning som är anpassad till ditt individuella behov och som har krav på en effektiv handläggning och hög kompetens inom familjerättens område.

 

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med. 

Arvskifte

Arvsrätt

Barns boende

Bodelningsförrättare

Bodelning under äktenskap

Bodelning vid skilsmässa eller dödsfall

Bodelning vid upplösning av samboförhållande

Bouppteckning

Domstolsprocess

Enskild egendom

Giftorättsgods

Gåvobrev

Internationell familjerätt

Kvarsittanderätt

Målsägandebiträde

Samboavtal och samboegendom

Samboupplösning

Samäganderätt/Samäganderättsavtal

Skilsmässaktenskapsskillnad

Socialmål

Särskild företrädare för barn

Testamente

Umgänge

Underhåll till barn och make

Vårdnad  om barn - ensam vårdnad eller gemensam vårdnad

Äktenskapsförord